Đạo Phật

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không viên tịch vào ngày tháng năm nào?

Đánh giá bài viết

Quý vị và các bạn thân mến! Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không là một trong những vị Thiền sư vĩ đại nhất của Trung Quốc và Thế giới. Ngài không chỉ có nhiều thành tựu và đóng góp to lớn cho nền Phật giáo nước nhà nói riêng, mà còn đối với nền Phật giáo thế giới nói chung. Hiện nay, mặc dù Ngài đã không còn ở tại thế nữa, nhưng đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi vẫn luôn tưởng nhớ về Ngài. Qua bài viết này, Tôn Giáo Tín Ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không, thông qua nội dung chi tiết trong bài viết sau đây.


Xem Video Trên YouTube

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Tiểu sử chi tiết của Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không còn có pháp danh là Thích Tịnh Không, thế danh của Ngài là Từ Nghiệp Hồng. Pháp sư sinh vào ngày rằm tháng 2 năm Đinh Mão ( Âm lịch ), tức ngày 18 tháng 3 năm 1927 ( Dương lịch ), tại trấn Dịch Trì, huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, nước Trung Quốc. Trong suốt thời gian niên thiếu của mình, Pháp sư Tịnh Không sinh sống, học tập và tu hành ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quý Châu, Trung Quốc.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Năm 1949: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không bắt đầu đến Đài Loan, phục vụ ở Thực Tiễn Học Xã, lúc có thời gian rảnh rỗi thì Ngài tập trung vào nghiên cứu triết học và học tập kinh sử. Đến năm Pháp sư Tịnh Không 26 tuổi, Ngài bắt đầu ăn chay trường để theo học Phật pháp. Trong 3 năm đầu tiên Ngài cầu học với giáo sư Phương Đông Mỹ, là một nhà Triết học nổi tiếng, và theo học một vị Cao tăng Mật Tông, đó là Ngài Đại Sư Chương Gia. Mười năm tiếp theo, Ngài Pháp sư Tịnh Không tiếp tục đi đến Đài Trung, nước Đài Loan, cầu pháp với một nhà Phật học, đó là Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, tổng cộng là 13 năm, Ngài Tịnh Không theo Thầy học tập Phật Pháp.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Năm 1959: Tại chùa Lâm Tế, vùng Viễn Sơn, thành phố Đài Bắc, nước Đài Loan,  khi đó Pháp sư Tịnh Không được 33 tuổi, Ngài chính thức được thế độ và Thầy Bổn Sư ban cho Ngài pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không thọ giới cụ túc, ngài đã đi giảng kinh, thuyết pháp, rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam của nước Đài Loan và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Năm 1960: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không Ngài được mời làm giảng sư cho Học Viện Tam Tạng, tại chùa Thập Phổ, thành phố Đài Bắc, nước Đài Loan.

– Năm 1965: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không nhận và đảm nhiệm, làm ủy viên thiết kế của Hội Phật Giáo Trung Quốc.

– Năm 1972: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đảm nhiệm, chức Tổng chủ giảng Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa của Hội Phật Giáo Trung Quốc.

– Năm 1973: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đảm nhiệm, chức giáo thọ ủy viên Viện Nghiên Cứu Phật Học, Viện Học Thuật Trung Hoa, ủy viên biên dịch Hội Chú Thích Kinh Phật Ngữ Dịch Đài Loan.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Năm 1975: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đảm nhiệm, làm giáo thọ Văn Hóa Đại Học Triết Học Hệ Trung Quốc, và làm giáo thọ Thiên Chúa Giáo Đông Á Tinh Thần Sinh Hoạt Nghiên Cứu Tập Sở.

– Năm 1977: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đảm nhiệm, chức Viện trưởng Viện Nội Học Trung Quốc.

– Năm 1979: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đảm nhiệm, chức Viện trưởng Viện Tịnh Độ Thực Tiễn Trung Quốc.

– Năm 1985: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không di cư sang Mỹ quốc, Ngài bắt đầu thời gian hoằng pháp trên đất nước Hoa Kỳ.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 5 năm 1995: Được sự chỉ đạo của Ngài Pháp sư Tịnh Không, Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Tân Gia Ba và Tịnh Tông Học Hội, đã liên kết sáng lập Lớp Bồi Huấn Nhân Tài Hoằng Pháp, và hằng ngày chỉ dạy công việc giáo học.

– Đến tháng 5 năm 1998: Lúc này, Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Tân Gia Ba bắt đầu tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, và đồng thời cũng tuyên giảng cả Kinh Vô Lượng Thọ.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Từ năm 1998 trở đi: Hai nơi, Úc Châu và Tân Gia Ba, tích cực đẩy mạnh lý niệm văn hóa đa nguyên, xúc tiến hòa bình, định an xã hội. Ngoại trừ, ở Tân Gia Ba đã chủ động đi thăm viếng các đoàn thể Tôn giáo. Luôn ủng hộ và trợ giúp sự nghiệp từ thiện xã hội, tham gia những diễn đàn Tôn giáo ở Úc Châu. Hỗ trợ trường Đại Học Griffith để thành lập Trung Tâm Văn Hóa Đa Nguyên, và hỗ trợ trường Đại Học Queensland thành lập Học Viện Nghiên Cứu Giải Quyết Xung Đột và Hòa Bình.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 5 năm 2000: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không nhận lời mời của Cục Tôn Giáo Trung Quốc. Ngài Tịnh Không cùng với những vị Lãnh tụ của 9 Đại Tôn giáo Tân Gia Ba, xây dựng mối quan hệ thân thiện, đi thăm viếng các đại đoàn thể Tôn giáo Trung Quốc.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 1 năm 2001: Bắt đầu dự bị ở Úc Châu, xây dựng Tịnh Tông Học Viện, để bồi dưỡng trau dồi kiến thức Phật pháp cho hàng hậu học, càng thêm nhiều nhân tài Phật Giáo. Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không, những năm cư ngụ tại Úc Châu, ngoại trừ 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, Ngài ở trong phòng ghi hình thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Tịnh Không cũng thường qua Hồng Kông và Tân Gia Ba để Hoằng pháp.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 5 năm 2002: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không được trường Đại Học Griffith mời làm Giáo Sư Danh Dự.

– Đến tháng 6 năm 2002: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không được trường Đại Học Queensland mời làm Giáo Sư Khách Tọa, và được thành phố Toowoomba phong tặng Ngài là một Công Dân Danh Dự của thành phố.

– Đến giữa tháng 8 năm 2002: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không được trường Đại Học Griffith phong tặng Ngài là Tiến Sĩ Danh Dự.

– Đến tháng 7 năm 2003: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không với chức phận Giáo Sư đại biểu của trường Đại Học Griffith, Ngài đại diện đến quốc gia Thái Lan, để tham gia Hội Nghị Thế Giới Hòa Bình Liên Hiệp Quốc.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 4 năm 2004: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không được trường Đại Học Queensland Úc Châu phong tặng Ngài là Tiến Sĩ Danh Dự.

– Đến tháng 6 năm 2004: Bộ Tôn giáo nước Indonesia, đã tổ chức thành đoàn phỏng vấn các vị Lãnh tụ Tôn giáo, thỉnh mời Pháp sư Tịnh Không làm Cố Vấn Danh Dự, Ngài đại diện đi thăm viếng Ai Cập, Vatican và Ý Đại Lợi, nhờ vào thông qua giao lưu Tôn giáo, các nước tiến đến cùng nhau tìm hiểu, để cùng xây dựng ý thức chung.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 8 năm 2004: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không được trường Đại Học Châu Lập Islam Giáo Indonesia phong tặng Ngài là Tiến Sĩ Danh Dự.

– Cùng tháng 8 năm 2004: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không tiếp tục nhận được lời mời tham gia Hội Nghị Quốc Tế, do Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức, Hội nghị được cử hành tại thành phố Okayama, quốc gia Nhật Bản, Ngài phát biểu chuyên giảng đề tài.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

– Đến tháng 6 năm 2005: Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã tích cực đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên, Tôn giáo hài hòa, liên hệ và đoàn kết chủng tộc, nỗ lực công việc giáo dục thế giới. Do đó, Ngài Tịnh Không đã được Nữ Hoàng Anh Quốc ban tặng Huân Chương Danh Dự.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không viên tịch vào năm nào?

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Mặc dù có rất nhiều đóng góp đối với nền Phật giáo toàn nhân loại. Thế nhưng Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không vẫn không thể nào thoát được khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của con người. Thuận thế vô thường, Ngài đã viên tịch vào hồi 2 giờ sáng, ngày 26/7/2022, trụ tại thế 96 tuổi. Khi hay tin Ngài Tịnh Không mất, đã có rất nhiều chư Tăng, Ni, Phật tử đau buồn và tưởng nhớ đến ngài. Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không sẽ luôn là một tấm gương sáng, một nhân cách đạo đức tuyệt vời để mọi người noi theo.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không Viên Tịch
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không Viên Tịch

Một số cống hiến của Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đối với nền Phật giáo nhân loại

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã có rất nhiều những đóng góp vô cùng lớn lao đối với nhân loại, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến như là đoàn kết chủng tộc và hòa hợp Tôn giáo, nâng cao đạo đức và cứu khổ cứu nạn,… Cho nên Ngài Tịnh Không đã nhiều lần được nhận bằng Tiến sĩ và Giáo sư, thị dân và công dân vinh dự, do Chính phủ Mỹ, cùng một số trường Đại học lớn của Mỹ và Australia trao tặng.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã nhiều lần, với vai trò là đại biểu cho giới Tôn giáo. Ngài đi tham dự Hội nghị Phát Triển Hòa Bình Thế Giới, của tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa Liên Hợp Quốc. Ngài Tịnh Không còn là một người thầy chỉ dẫn, cố vấn của rất nhiều Tịnh Tông Học Hội và tổ chức Giáo dục Phật giáo khác nhau trên toàn Thế giới.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Tuy rằng, Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã trên 90 tuổi, thế nhưng vẻ mặt Ngài vẫn sáng ngời, tinh thần rất minh mẫn, bước đi nhẹ nhàng, khoan thai. Cho thấy sức khỏe của Ngài vẫn còn khá khỏe mạnh và linh hoạt hơn so với nhiều người ở độ tuổi 60, 70 tuổi. Mỗi người khi nhìn thấy Ngài, không ai mà không khuất phục và bị lôi cuốn trước phong độ thanh tịnh bất nhiễm và uy nghiêm từ bi của Ngài Tịnh Không Pháp Sư.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Bên cạnh đó, để chấm dứt xung đột và hòa giải tranh chấp, nhiều lần đã mở ra Hội nghị Hòa Bình Quốc Tế, nhưng chiến tranh và tai nạn trên Thế giới vẫn không ngừng gia tăng. Thế là Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã bắt tay xây dựng mô hình mẫu cho cả Thế Giới học tập, tại quê hương của Ngài, đó là trấn Dịch Trì, huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, nước Trung Quốc.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã đầu tư hơn 200 triệu nhân dân tệ, để thành lập Trung tâm Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống lớn, đứng đầu Á Châu. Trung tâm này luôn đào tạo, bồi dưỡng ra những giáo viên ưu tú có đạo đức, nói đến đâu làm gương đến đó, đề xướng luân lý truyền thống và đạo lý trong 48 ngàn người dân.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Nhiều năm nay, Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không, đã được hàng ngàn hàng vạn tín đồ khắp nơi trên Thế Giới, nhất tâm cung kính cúng dường, nhưng Ngài không hề giữ riêng cho mình. Ngài dùng những số tiền Phật tử cúng dường đó để đem hiến tặng, bố thí cho những người nghèo, người già neo đơn và người mắc bệnh nan y. Phương châm chủ yếu của Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không là ấn tống sách Phật, Kinh Phật, để giúp đỡ cho sự nghiệp giáo dục và y tế. Chỉ tính ở trong nước Trung Quốc, Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không đã quyên tặng xây dựng được gần 100 trường tiểu học tình thương.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không cả đời dồn sức vào việc giáo dục và giảng dạy Phật Pháp, khơi gợi chánh tri chánh kiến, gắng sức đề xướng phá trừ mê tín, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy trong Phật Giáo. Bản chất của Phật Giáo, không phải là thắp nhang lễ Phật để cầu xin phù hộ, điều đó chính là mê tín Tôn giáo. Phật giáo cũng không phải xem như một môn học để nghiên cứu học thuật, mà Phật giáo thật sự rất có lợi ích, phá mê khai ngộ, khiến cho đông đảo chúng sinh trên Thế giới, có thể thực sự tiếp nhận được nền Giáo dục tốt nhất.

Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng – Pháp sư Tịnh Không

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *