Hình ảnh: Cố Thượng Tọa - Hòa Thượng Thích Minh Thành
Đạo Phật

Tiểu sử Thượng Tọa Thích Minh Thành là ai, có đóng góp gì nổi bật đối với nền Phật Giáo nước nhà?

5/5 - (9 bình chọn)


Xem Video Trên YouTube

Quý vị và các bạn thân mến.!
Thượng Tọa – Hòa thượng Thích Minh Thành, là một vị Hòa Thượng có rất nhiều đóng góp, và công lao cho nền Phật Giáo nước nhà. Tuy hiện giờ Thầy không còn ở tại Thế nữa, nhưng những gì mà Thầy để lại, chắc chắn sẽ được chư Tăng Ni, Phật tử lưu giữ, noi gương sáng. Với bài viết tổng hợp này, Tôn Giáo Tín Ngưỡng, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về, tiểu sử bản thân, cuộc đời Đạo nghiệp và những công lao kiến tạo to lớn, đã được lưu lại cho hậu thế, của cố Thượng Tọa – Hòa thượng Thích Minh Thành, qua nội dung chi tiết trong bài viết này.

Hình ảnh: Cố Đại Đức - Thượng Tọa - Hòa Thượng - Thích Minh Thành
Hình ảnh: Cố Đại Đức – Thượng Tọa – Hòa Thượng – Thích Minh Thành

Tiểu sử Đại Đức – Thượng Tọa – Hòa Thượng Thích Minh Thành.

Thượng Tọa Thích Minh Thành có thế danh là Hà Văn Xin, sinh ngày mùng 4/8 năm 1937, tại làng Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh Châu Đốc xưa, (nay là tỉnh An Giang). Pháp danh của ngài là Nhựt Sanh, Pháp tự là Thiện Xuân, thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Thân Phụ của Thầy là cụ ông Hà Văn Chính, Thân Mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Lê, có pháp hiệu là Thích Nữ Như Quả. Ngài sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, có 5 anh chị em, bao gồm 2 trai và 3 gái, trong đó ngài là con thứ 5.

Gia đình của Thượng Tọa Thích Minh Thành, vốn có truyền thống kính tin vào Tam Bảo. Năm 1941, khi ngài lên 6 tuổi, Thân Phụ của Thầy không may đã qua đời. Khi này để tụng kinh kệ cầu siêu cho cha sớm tối, Thầy đã được mẹ dẫn đến một ngôi Chùa tên là, Long Khánh Tự, thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh Châu Đốc (xưa). Nhờ vào căn duyên này cùng với túc duyên sẵn có, khiến cho Thượng Tọa Thích Minh Thành, cảm thấy mến cảnh Thiền môn, do đó mà Mẫu Thân đã cho phép Thầy, được xuất gia quy y cửa Phật, với Thượng Tọa trụ trì Chùa Long Khánh khi đó là Thầy Thích Huệ Pháp, húy danh Hồng Phó.

Thượng Tọa Thích Minh Thành, không may đã ra đi đột ngột về cõi Phật vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 1 năm 2000, ( Dương lịch ), tức ngày mồng 9 tháng Chạp năm Kỷ Mão, ( Âm lịch ), tại Tổ Đình Ấn Quang. Thầy đã trụ tại thế 63 năm, và giới lạp trải 38 mùa an cư kết Hạ. Thượng Tọa Thích Minh Thành ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho chư Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước. Thế nhưng những đóng góp, di sản và công lao mà Thầy để lại cho hậu thế, vẫn sẽ còn lưu lại mãi mãi.

Cuộc đời và Đạo nghiệp của Thượng Tọa Thích Minh Thành.

Năm 1947, sau khi Bổn Sư Thích Huệ Pháp viên tịch, Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã cất công tìm tới vùng núi Thất Sơn, tỉnh Châu Đốc, để tầm sư học đạo. Ban đầu, Thầy tìm đến xin học vị Thiền Sư trong Chùa Định Long, ở tại núi Sam.

Vào năm 1950 khi Thượng Tọa Thích Minh Thành được 14 tuổi, Thầy lại sang núi Cấm, để Tu học với pháp huynh tên là Thiện Huệ tại Vồ Bồ Hong. Sau một năm thì Thầy xuống núi, khi đó Thầy đến cầu pháp với Thượng Tọa Thích Thiện Ngôn, là trụ trì Chùa Phước Hậu, tỉnh Long Xuyên, thuộc sơn môn Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Khi này, Thầy được Thượng Tọa Thích Thiện Ngôn, đặt Pháp tự cho Thầy là Thiện Xuân. Thượng Tọa Thích Thiện Ngôn, đã cho phép Thầy theo học trường Phật học gia giáo, mở tại Chùa Bình An, tỉnh Châu Đốc.

Hình ảnh: Chùa Phước Hậu – tỉnh Long Xuyên

Vào năm 1952, sau khi học xong lớp sơ cấp, Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã được Thượng Tọa Y Chỉ Sư, cho lên Sài Gòn theo học tại Phật học đường Giác Nguyên – Khánh Hội, do Thượng Tọa Lê Phước Bình làm người chủ giảng. Cũng trong năm này, Thầy Thích Minh Thành được Đăng Đàn thụ giới Sa Di, trong Giới Đàn của Phật học viện tổ chức, do Thượng Tọa Hành Trụ – Phước Bình làm Đàn đầu truyền giới.

Vào năm 1956, được Thượng Tọa Thích Thiện Huyền giới thiệu, Thượng Tọa Thích Minh Thành đã tìm đến, nhập chúng Tu học theo chương trình Trung đẳng, ở Phật học đường Nam Việt tại Chùa Ấn Quang – Chợ Lớn, do Thượng Tọa Thích Thiện Hòa làm Giám đốc kiêm trụ trì. Nhân duyên đã tìm đến Thầy tại đây, Thầy xin cầu pháp với Thượng Tọa Thích Thiện Hòa, và được Thượng Tọa đặt cho Pháp hiệu mới là Minh Thành. Từ đó, Thầy ở lại Chùa Ấn Quang, phụ giúp cho Thượng Tọa Giám đốc trong các công việc Phật sự của trường và Tam bảo.

Hình ảnh: Chùa Ấn Quang – Chợ Lớn

Vào năm 1957, Thượng Tọa Đốc giáo Thích Thiện Hòa mở khóa huấn luyện trụ trì “Như Lai sứ giả” tại Chùa Pháp Hội – Chợ Lớn, Thượng Tọa Thích Minh Thành đã được đặc cách tham dự khóa học này.

Vào năm 1962, sau khi mãn khóa Trung đẳng Phật học, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được Đăng Đàn thụ Cụ túc giới trong Giới Đàn, do ban Giám đốc Phật học viện tổ chức. Giới đàn này do Thượng Tọa Thích Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Sau khi tốt nghiệp Trung đẳng Phật học và viên mãn giới Pháp,  Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã được phân công đến các trường Bồ Đề, các lớp Sơ đẳng Phật học ở Sài Gòn – Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây Nam bộ, để thuyết giảng giáo lý.

Vào năm 1963, trong phong trào chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, đàn áp Phật giáo. Thượng Tọa Thích Minh Thành, cùng chư Tăng Ni, Phật tử đã tích cực tham gia đấu tranh, đòi quyền bình đẳng Tôn Giáo và tự do Tín Ngưỡng, cho đến khi phong trào thành công tốt đẹp.

Những kiến tạo hữu ích và những chức danh của Thượng Tọa Thích Minh Thành.

Vào năm 1964, sau khi chế độ nhà Ngô Đình Diệm sụp đổ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập, Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã nhiệt tình tham gia trong công tác tổ chức, các Ban đại diện Phật Giáo Sài Gòn-Gia Định, và được cử làm Chánh đại diện Phật Giáo phường Yên Đỗ – quận 3, thành phố Sài Gòn. Vào ngày Phật đản, Phật lịch 2508, Thầy đã cùng Ban đại diện Phật Giáo quận 3, tiến hành xây dựng Niệm Phật Đường Minh Đạo, tại phường Yên Đỗ, là tiền thân của Chùa Minh Đạo sau này, và Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã làm trụ trì ở đây cho đến hết năm 1992.

Vào năm 1965, Thượng Tọa Thích Minh Thành xây dựng Niệm Phật Đường Pháp Vân, là tiền thân của Chùa Pháp Vân sau này, tại phường Trương Minh Giảng, quận 3, thành phố Sài Gòn. Với chí nguyện về giáo dục, Thầy đã đứng ra thành lập và làm Hiệu trưởng, trường tiểu học Bồ Đề Pháp Vân cho đến năm 1975,  ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Vào năm 1969, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được cử làm Giám đốc trường Trung, Tiểu học Bồ Đề Chợ Lớn, tại Chùa Giác Ngộ. Trường hoạt động đến năm 1975 thì trả lại cơ sở cho Chùa. Cũng tại cơ sở này, Thầy lại mở thêm phòng Y Tế từ thiện Phật Giáo, do Thầy làm trưởng ban, phòng Y Tế này đã hoạt động được hơn 10 năm, dưới sự điều hành của Thầy.

Hình ảnh: Chùa Giác Ngộ - tp Hồ Chí Minh
Hình ảnh: Chùa Giác Ngộ – tp Hồ Chí Minh

Vào năm 1971, Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm được thành lập, do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh làm Giám đốc, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được theo học tiếp chương trình Cử nhân Phật học (năm 1975), và Cao học Phật học (năm 1977), cho đến khi chương trình hoàn mãn.

Vào năm 1976, theo tôn ý Thượng Tọa Thích Thiện Hòa khi đang lâm trọng bệnh, Hội đồng Quản trị Tổ Đình Ấn Quang được thành lập, do Thượng Tọa Huệ Hưng làm Tổng lý, Thượng Tọa Thích Minh Thành được cử làm Phó Tổng thư ký, có nhiệm vụ quản trị Tổ Đình và các cơ sở trực thuộc.

Hình ảnh: Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
Hình ảnh: Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

Vào năm 1979, Tổ đình Ấn Quang khai giảng Phật học viện Thiện Hòa, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được cử làm Giám đốc Phật học viện, và các cơ sở trực thuộc tại Giác Ngộ, Ấn Quang và Giác Sanh. Đến năm 1984, Phật học viện đã kết thúc hoạt động, để chuyển sang một chương trình giáo dục mới, dưới sự quản lý của Thành hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng Tọa Thích Minh Thành là thành viên đoàn Đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, về tham dự Hội nghị thống nhất Phật Giáo toàn quốc, được tổ chức vào năm 1981, tại thủ đô Hà Nội, để thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau ngày đại hội, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được mời giữ chức Thư ký Ban Hoằng Pháp Trung Ương, từ năm 1982  đến năm 1997, trong suốt 2 nhiệm kỳ.

Vào năm 1982, tại Đại hội thành lập Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Tọa Thích Minh Thành được chư tôn đức tín nhiệm cử làm, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ thứ I.

Vào năm 1988, trường Cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập; Thượng Tọa Thích Từ Thông làm Hiệu trưởng, Thượng Tọa Thích Minh Thành làm Hiệu phó, phụ trách điều hành và giảng dạy tại đây hơn 10 năm.

Ở Đại hội Đại biểu Phật Giáo toàn quốc lần thứ III, Thượng Tọa Thích Minh Thành được cử làm, Phó ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, và Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vào năm 1992.

Với chí nguyện Hoằng Pháp độ sinh, giáo dục Tăng Ni hậu duệ, Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã dành đa số thời gian đi giảng dạy Phật Pháp, tại các giảng đường, các lớp Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ.

Vào năm 1993, khi Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, là tổng Quản sự của Tổ Đình Ấn Quang viên tịch, Thượng tọa Thích Minh Thành, đã được cử làm Trưởng ban Quản trị Tổ Đình (gồm có 4 vị: Thượng Tọa Minh Thành, Thượng Tọa Trí Quảng; Thượng Tọa Minh Phát và Thượng Tọa Nhật Quang ) kiêm Giám đốc Đại Tòng Lâm Phật Giáo, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tháng 3 năm 1997, tại Đại hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được cử là Ủy viên Hướng dẫn Phật tử. Đến tháng 11 năm 1997, tại Đại hội Đại biểu Phật Giáo toàn quốc lần thứ IV ở  thủ đô Hà Nội, Thầy được tái tục giữ chức, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, kiêm chức Trưởng phân ban Cư Sĩ. Thượng Tọa Thích Minh Thành, cũng là Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, từ khi Ban Hướng dẫn Phật tử của thành phố được thành lập.

Vào năm 1998, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa – Vũng Tàu, ra quyết định bổ nhiệm Thượng Tọa Thích Minh Thành, làm Phó ban Quản trị Đại Tòng Lâm Phật Giáo, tiếp tục điều hành và quản lý cơ sở Đại Tòng Lâm Phật Giáo, di tích của cố Thượng Tọa Thích Thiện Hòa dày công sáng lập. Thầy Thích Minh Thành, đã phát động chương trình trùng tu, dự trù kiến tạo một Đại Tòng Lâm, quy mô và có tầm vóc xứng đáng. Để thực hiện công trình này, Thầy đã dồn hết tâm sức vào việc xây dựng cơ sở, củng cố Đạo Tràng và đi vận động tài chính khắp nơi.

Bằng giới đức trang nghiêm, đạo hạnh kiêm ưu, Thượng Tọa Thích Minh Thành, được cung thỉnh làm Giới Sư, Luật Sư truyền Giới, trong các Đại Giới Đàn ở khắp mọi nơi. Có hàng ngàn giới Phật tử, Tăng Ni, đã từ nơi Thầy đều được thành tựu Giới Pháp, tiếp nối sự nghiệp “tục Phật huệ mệnh, lưu truyền chính pháp, thường tại thế gian”.

Một số tác phẩm của Thượng Tọa Thích Minh Thành, dịch và biên soạn.

Trong suốt sự nghiệp Tu hành của mình, Thượng Tọa Thích Minh Thành, đã biên soạn rất nhiều giáo trình cho các trường Phật học, để lại di sản đồ sộ cho hậu thế, có thể học tập và noi theo. Một số tác phẩm nổi tiếng của Thầy, đã được xuất bản in thành sách hiện nay bao gồm như:

– Phật học Đức dục.

– Luật học Cơ bản.

– Tỳ ni – Sa di Yếu giải.

– Oai nghi – Cảnh sách Yếu giải.

– Bồ Tát giới Yếu giải.

– Tỳ kheo giới Yếu giải.

– Bồ Tát Ưu Bà Tắc giới kinh.

– Kỷ yếu 50 năm Tổ Đình Ấn Quang.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *